Jag är född och uppvuxen i Berlin och har studerat vid Europa-Universität-Viadrina Fankfurt (Oder), Åbo Akademi i Turku, Finnland, Humboldt-Universität Berlin samt Stockholms Universitet. Redan under studierna hade jag ett starkt interesse för de juridiska frågeställningarna kring Internet.

Den snabba utvecklingen inom området och den ständiga utvecklingen inom lagstiftningsområdet intresserar mig ständigt och med min internationella bakgrund passar de gränsöverskridande rättsfrågorna som rättsområdet utgör väl in på min person.

Det var därför ett enkelt val att genomföra masterprogrammet i IT-rätt vid Stockholms Universitet, vilket jag gjorde som stipendiat från en av de största skandinaviska affärsjuridiska advokatsbyråerna. Under notarietjänsten i Berlin fördjupade jag min expertis i mediarätt, bl.a. på Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) och två affärsjuridiska advokatbyråer. Jag finner det lösningsorienterade arbetssättet inom området IT- och mediarätt väldigt spännande på grund av den diskrepans som föreliger mellan den snabba digitaliseringen och det långsamma lagstiftingsarbetet.

Jag engagerar mig som frivillig inom Svenska Handelskammaren för kommittén Junior Chamber Club i Berlin.