Media- och Arbetsrätt från Berlin
Personligt, lättbegripligt och rättssäkert.

Söker du kompetent rådgivning inom media-, arbets- och avtalsrätt, bistår jag med juridisk rådgivning till dig och ditt företag på tyska, engelska och svenska. Min inrikting ligger inom följande rättsområden:

  • Immaterial- och marknadsrätt (t.ex. skydd av software, varumärken och designs)
  • IT- och mediarätt (t.ex. granskning, förhandling och utformning av allmäna vilkor, agenturavtal, dataskyddsförklaringar, licensavtal och sekretessavtal)
  • Arbetsrätt (t.ex. granskning, förhandling och utformning av anställningsavtal och rådgivning vid uppsägning av personal)
  • Avtalsrätt (t.ex. granskning, förhandling och utformning av avtal)

Genom min omfattande juridiska kompetens erbjuder jag en helomfattande service som kan komma ifråga för dig och ditt företag. Jag kan också arbeta som extern Legal Counsel så att du inte behöver anställa en bolagsjurist.

Jag har en mångårig erfarenhet från välrenommenerade advokatbyråer med affärsjuridisk inrikting i Berlin och vidareutbildar mig regelbundet inom mina respektive rättområden. Tack vare mitt breda nätverk i de nordiska länderna står jag även till förfogande vid gränsöverskridande frågeställningar och kan bistå med att söka efter rätt juridisk kompetens för dig utomlands.

Min lösningsorienterade rådgivningsansats leder till rättssäkra och kompetenta resultat som du kan lita på. Genom min transperenta prissättning kan du alltid känna dig säker på att få rätt rådgivning till rätt pris.